سلام  خدمت تمام همراهان همیشگی ؛

امروز میخواهم به یکی از بهترین اتفاق های زندگیم پایان بدهم ؛ میخواهم درختچه ای را از ریشه درآورم که سال ها برایش زحمت کشیدم . 

با دستانی خالی به پرورش آن مشغول شدم . سختی های بسیاری را تحمل کردم . سخنان تند بسیاری را شنیدم اما باز هم در این کارزار ماندم  و به کارم ادامه دادم . 

آنقدر با آن وقت گذرانده بودم که قسمت مهمی از زندگی من شده بود . از بسیاری از تفریحاتم گذر کردم تا مبادا به آن نهال کوچک ضربه ای وارد شود .

تقریبا 14 ساله بودم . بدون تجربه ، بدون هدف ، بدون پشتیبان ، بدون پشتیبان...

هر طور بود ادامه دادم . ساعات بسیاری از بهترین دوران زندگیم را به آن اختصاص دادم که البته گله ای ندارم . پشیمان نیستم و منّتی بر سر کسی نمیگذارم .

بگذریم . نمیخواهم خاطره تعریف کنم و میدانم آنقدر غرق زندگی خودتان هستید که دیگر حوصله ای برای شنیدن سخنان من ندارید به همین دلیل سریع میروم سراغ اصل مطلب : چرا 2bad به پایان رسید ؟

در پاسخ باید بگویم که اکنون من یعنی " سعید مقدم " وارد مرحله ی تازه ای از زنگی شده ام . فارغ از تحصیل و پر از آرزو های بزرگ ؛ ماننده همه ی 17 18 ساله های دیگر . با این تفاوت که هدف هایی دارم بسیار متفاوت . آنقدر متفاوت که وقتی آن ها را برای دیگران بازگو میکنم بازتاب هایی دریافت میکنم نچندان دلخواه . 

آزمونی بزرگ در سر راه من قرار گرفته . کنکور...

ادامه ی راهم را تغییر خواهد داد ، نگرش ها و خواسته هایم تغییر متحول خواهد کرد ؛ در یک کلام : زنگیم را تغییر خواهد داد .

باید برایش تصمیمی جدی میگرفتم ، متاسفانه آن تصمیم اولین تاثیر جدی اش را بر نهال دوست داشتنی من گذاشت : 2bad

بنده دیگر وقتی برای بروزرسانی 2bad ندارم ، حوصله ای ندارم و خیلی چیز های دیگر ...

این پایان ؛ پایان من نیست . متمئن هستم که پروژه ای جدید را شروع خواهم کرد اما این که این شروع کی خواهد بود ؟ نمیدانم

سخن پایانی و جمع بندی تمام این متون طولانی : 

وب سایت 2bad دیگر فعالیتی نخواهد داشت . 

در سال آینده کاری جدید را شروع خواهد کرد . وب سایتی جدید و متفاوت . 

***

کانال آموزشی من : @deep_app